REZZ s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


MAGNETIZMUS a DRUHY MAGNETOV

MAGNETIZMUS
sa prejavuje ako príťažlivá alebo odpudivá sila na povrchu magnetu, feromagnetických objektov a prúdových vodičov. Magnetické pole je vedené v koncentrovaných kruhoch od severného pólu ku južnému pólu a vytvára magnetický obvod. Magnetický systém je vyvážený vtedy, ak sa povrch severného pólu zhoduje s povrchom južného pólu.
Magnetizmus je limitovaný predovšetkým pre pár materiálov, ako sú železo (Fe), kobalt (Co) a nikel (Ni). Hovoríme o feromagnetických materiáloch.
Magnet sa vždy tvorí minimálne jeden pár pólov (severný pól N a južný pól S) alebo kombinácia viacerých párov pólov. Je to na základe tohto fyzikálneho pravidla:
Opačné póly sa navzájom priťahujú a zhodné póly sa navzájom odpudzujú!
Feromagnetické kusy absorbujú magnetický tok a znásobujú ho. Pokiaľ je ale medzi feromagnetickým kusom a magnetom vzduchová medzera alebo medzera vytvorená iným materiálom ktorý nie je vodič magnetického toku, magnetizmus sa preruší.
                                                      
Z čoho a ako je vyrobený EPM elektro-permanentný magnet, ako funguje a ako sa líši od PM permenentného magnetu alebo EM elektro-magnetu.
                                                                             
PERMANENTNÝ MAGNET / PM:
Mechanicky vrstvené póly N-S-N-S na spodnej a vrchnej strane (neodymové alebo AlNiCo permenentné magnety) prevrátené oproti sebe podľa pólov (každý permanentný magnet v každej vrstve prilieha s magnetom v druhej vrstve, ale sú izolované nemagnetickým materiálom).
Pri zapnutí magnetu sa póly N-S-N-S vo vrchnej vrstve posunú a priliehajú presne oproti pólom N-S-N-S v spodnej vrstve. Póly zosilnejú a magnetický obvod sa uzavrie vďaka premosteniu magnetického poľa s pracovným kusom. Pracovný kus je upnutý! Pri vypnutí magnetu sa póly posunú o jedno miesto tak aby póly N priliehali k pólom S a opačne, vtedy sa navzájom priťahujú a magnetický obvod je vypnutý. Povrch magnetu neupína.
Počas procesu upínania sa permanentný magnet nezahrieva. Sú najsilnejšie s použitím neodymových magnetov, avšak tieto sú najcitlivejšie na vysoké teploty a začnú strácať magnetickú silu pri 100°C – 120°C. Samarium kobaltové magnety sú o niečo menej výkonné ale aj menej citlivé na teploty, začnú strácať magnetickú pri 150°C. AlNiCo magnety sú slabšie a väčšie ale na druhú stranu odolnejšie a začnú strácať magnetickú silu až pri 450°C.
Permanentné magnety nie sú finančne náročné na výrobu, ale sú limitované tým, že je možné ich len zapnúť alebo vypnúť – magnetickú silu nie je možné regulovať ani inak kontrolovať.
Z NAŠEJ PONUKY:
MANIPULÁCIA - permanentné bremenové magnety a traverzy
UPÍNANIE - permanentné magnetické dosky a bloky

                                              
ELEKTRO-PERMANENTNÝ MAGNET / EPM:
Železné jadro, permanentné neodymové magnety, pohyblivé AlNiCo bloky a elektrické cievky, perfektne kombinované do magnetického systému. Pomocou prúdového impulzu reagujú AlNiCo magnety zmenou polarizácie a intenzity. Tieto vlastnosti si zachová aj po skončení prúdového impulzu. Zmenou magnetických impulzov je možné kontrolovať EPM magnet v priebehu sekúnd. EPM magnety upínajú tak ako permanentné magnety, ale na rozdiel od týchto sa neprehrievajú. Pre dosiahnutie vyššej magnetickej sily na malej ploche sa používajú prídavné neodymové magnety. EPM magnet dosiahne svoj limit najmä pri krátkych spínacích cykloch pod 10 sekúnd a veľkých vzduchových medzerách.

Z NAŠEJ PONUKY:
MANIPULÁCIA - elektro-permanentné bremenové magnety a traverzy
UPÍNANIE - elektro-permanentné magnetické dosky a bloky

                                                  
ELEKTRO-MAGNET / EM:
Železné jadro okolo ktorého sú uložené cievky môže byť magnetované pomocou elektrickej energie. Intenzita a trvanie magnetizácie záleží od momentálneho elektrického toku. Elektromagnety sa používajú najmä pri prácach kde je potrebné premostiť väčšie vzduchové medzery, používať frekventované vypínanie/zapínanie magnetu, alebo je zvýšené riziko zvyškového magnetizmu. Elektromagnety sú cenovo dostupnejšie ako napríklad elektro-permanentné magnety, ale vyžadujú si stopercentne stály elektrický prúd, a kvôli bezpečnostným predpisom často aj záložný zdroj napätia. Pri dlhých sekvenciách upínania alebo precíznom obrábaní je nutné dávať veľký pozor na možné prehriatie magnetu.

Zobraziť v blogu: