REZZ s.r.o. - Váš partner pre MAGNETY RSS


VŠETKO O PRÍDRŽNEJ SILE MAGNETOV

Môže zoskupenie magnetov zvýšiť ich prídržnú silu?
Použitím dvoch magnetov docielime rovnakú prídržnú silu ako pri použití jedného magnetu s prídržnou silou takou, ako majú spomínané dva magnety spoločne. Napríklad, ak zoskupíme 2 magnety  s priemerom 10mm a hrubé 2mm tieto magnety spolu budú mať prídržnú silu magnetu s priemerom 10mm a hrúbkou 4mm. Takže ak magnet takto predĺžime dvojnásobne, zdvojnásobí sa aj jeho prídržná a odtrhová sila. Takže zoskupovaním magnetov dosiahneme to, že magnety sa budú správať a mať výkon ako jeden väčší magnet.
Keď však takýmto zoskupovaním magnetov vytvoríme magnet, ktorého dĺžka prevýši jeho priemer, magnet dosiahne optimálny level prídržnej sily a ďalším predlžovaním sa už jeho prídržná sila zväčší iba minimálne.
                                                         
Dokážem zvýčiť prídržnú silu už vyrobeného magnetu, ktorý mám?
Ak je už magnet raz plne zmagnetizovaný, nie je možné prídržnú silu viac zvyšovať nakoľko takto zmagnetizovaný magnet už dosiahol maximálnu magnetizáciu. Je to ako s pohárom vody, ak je raz plný po okraj, nie je možné ho viac naplniť väčším množstvo vody.  Ako píšeme vyššie, zoskupovaním viacerých menších magnetov dosiahneme to, že magnety sa budú správať a mať výkon ako jeden väčší magnet. Čím viac magnetov zoskupíme, tým bude väčšia ich celková prídržná sila, až pokým dĺžka takto zoskupených magnetov nepresiahne ich priemer. Od tohto bodu už je zvýšenie prídržnej sily po pridaní ďalšieho magnetu do skupiny minimálne.  
                                                       
Kde na magnete je odtrhová / prídržná sila najväčšia?
Magnetické pole vytvárané magnetom je vždy najsilnejšie na póloch magnetu.  Magnetická sila je rovnako veľká na južnom aj na severnom póle magnetu.
                                                    
Ak použijem 2 magnety, ktoré sa vzájomne priťahujú, je celková prídržná sila magnetov spolu rovná súčtu prídržnej sily akú má každý magnet samostatne?  
Logická úvaha by s týmto tvrdením súhlasila, avšak nie je to celkom tak. Prídržná sila akou sa magnety navzájom priťahujú bude pri ich spojení mierne zvýšená, avšak nebude ani zďaleka taká vysoká ako hodnota prídržnej sily magnetov pri ich zoskupení.
                                                          
Aká je životnosť permanentného magnetu?
Permanentný magnet, pokiaľ je udržiavaný v optimálnych podmienkach, vydrží a zachová si magnetickú silu dlhé roky. Odhadovaný pokles magnetickej sily pri neodymových magnetoch je približne 5% za obdobie 100 rokov.  Optimálne pracovné podmienky zahŕňajú: nevystavovanie magnetu teplotám vyšším ako je jeho maximálna pracovná teplota, chránenie magnetu pred koróziou a nevystavovanie magnetu silnému demagnetizačnému poľu.
                                                                
Sú magnety efektívne a účinné ak chcem priťahovať objekty na diaľku?
Pokiaľ magnet nie je v priamom kontakte s priťahovaným objektom, jeho prídržná magnetická sila je podstatne nižšia. Nie je možné presne určiť v pokles magnetickej sily keďže vždy záleží od konkrétneho tvaru, druhu a veľkosti magnetu.
                                                                      
Ako sa meria magnetická prídržná sila magnetu?
Existujú viaceré možnosti ako opísať prídržnú silu magnetu, najbežnejšie sú:

  • ŤAH / odtrhová sila/ – Táto veličina opisuje, akú veľkú silu je nutné vyvinúť pre odtrhnutie magnetu od oceľového podkladu a bežne je vyjadrovaná v kilogramoch (kg).  
  • SLEDOVANIE GAUSSOV /hustota toku/ - Keď je sonda Gaussmetra umiestnená na pól magnetu, dokáže určiť počeť magnetických línií na 1 cm2 magnetu  (1 Gauss = 1 magnetická línia na 1 cm2), preto sa táto veličina nazýva aj hustota toku magnetického poľa.

                                                        
Aké faktory vplývajú na magnetickú prídržnú silu a nosnosť magnetu?

  • HRÚBKA OCELE, napr. podkladu, bremena, obrobku
  • VZDUCHOVÁ MEDZERA, pokiaľ je medzi magnetom a oceľovým podkladom alebo priťahovaným objektom špina či nerovnosti, môže vzniknúť vzduchová medzera, ktorá znižuje prídržnú silu magnetu
  • MATERIÁL, prídržná sila sa najčastejšie uvádza na základe prídržnej sily pre čistú oceľ, prídržná sila bude nižšia pri rôznych zliatinách ocele alebo aj legovanej oceli.
  • TEPLOTA, každý magnet má určenú maximálnu pracovnú teplotu, ktoré je potrebné dodržať, a pri vyššej pracovnej teplote ako je maximálna sa prídržná sila znižuje.
    článok: First 4 magnets (2018). Frequently Asked Questions, BLOG-first 4 magnets.       preklad do SK: REZZ s.r.o.
Zobraziť v blogu: